Październik 23

Kluczowe czynniki sukcesu finansowego

Finanse dla niefinansistów
Jak zrządzać własnym bogactwem?

Szkolenie finanse dla niefinansistów, czyli jak zarządzać własnym bogactwem dotyczy głównie aspektów finansowych, ale przeznaczone jest dla osób nie mających wiedzy i doświadczenia finansowego. Prowadzę je językiem prostym, jak to powiedział jeden z uczestników zaawansowanego szkolenia: „Omawiasz skomplikowane sprawy na „gruszkach i jabłuszkach”. Jakie sprawy omawiamy? Jakie są kluczowe?

Kluczowe nr 1
Na szkoleniach i w doradztwie jakie prowadzę, większość uczestników twierdzi, że chce być bogata. Pytam zawsze: Ale co to znaczy?
I tu zaczynają się finanse na poważnie. Większość uczestników nie wie co ma odpowiedzieć. A do tego zawsze proszę żeby to napisali – to dodatkowa trudność. Czyli kluczowa jest odpowiedź na pytanie: co to znaczy że jestem/będę bogaty?

Kluczowe nr 2
Zadaję pytania pomocnicze: ponieważ bogactwo może być mierzone finansowo i pozafinansowo, to w wymiarze finansowym, ile pieniędzy konkretnie oznacza dla Ciebie że jesteś bogata/y? Ponieważ dla każdego jest to inna kwota związana przeważnie ze stylem życia, każdy podaje własną kwotę. Najczęściej wymieniane są „odłożone” kwoty z przedziału 500 tys. – 3 mln zł.
Czyli kluczowa jest odpowiedź na pytanie: ile pieniędzy „na bieżąco” i/lub „odłożonych” oznacza że jestem/będę bogaty?

Kluczowe nr 3
Skoro już wiemy, że potrzebujemy na bieżąco X zł/mc i np. 1 mln. zł „odłożone” to następne pytanie skąd je wziąć i jak długo to będzie trwało („zbieranie”)? Istnieje ponad 20 sprawdzonych sposobów na zdobycie takich pieniędzy np. z pracy etatowej, z własnej działalności, ze spadku itd. które krótko omawiamy na zajęciach.
Czyli kluczowa jest odpowiedź na pytanie: co robię i będę robić, żeby mieć określone pieniądze w określonym czasie?

Kluczowe nr 4
Teraz konkretnie musimy mieć wiedzę o finansach przynajmniej na minimalnym poziomie.
„Teoretycznie” każdy wie, co to są pieniądze, ale jak proszę o napisanie swojego skojarzenia z pojęciem finansów (konkretnie „co to moim zdaniem są finanse?”) to mamy następną trudność. I właśnie po to jest szkolenie, praktyczne, prostym językiem, bez stresu, ale o bardzo poważnych, życiowych sprawach.
Czyli kluczowa jest odpowiedź na pytanie: co muszę wiedzieć? jakie informacje finansowe musimy rozumieć, żeby mieć sukces finansowy?

Dla przykładu: czy robimy budżet domowy? jak go zrobić? co to jest zestawienie bilansowe (bilans) w domu i w przedsiębiorstwie? jak zrobić rachunek wyników w domu i w firmie? czy PIT to fragment rachunku wyników? czy w aktywa i pasywa w domu też muszą się równać sobie tak jak w firmach? jakie wskaźniki ostrzegają nas wcześniej zanim wydarzy się brak płynności w firmie i w domu? itd.
Odpowiedzi zawarte są w programie szkoleniowym (i oczywiście na szkoleniu).

Kluczowe nr 5
Uczyłem na uczelni przedsiębiorczości i rachunkowości zarządczej. Byłem promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich nt. „Biznes plan ……. /mojego życia/”. Zawsze namawiałem studentów, że jak już coś piszesz „dla papieru” (dyplom) to niech to ma również wymiar praktyczny. Jestem praktykiem i szkolenie powinno dać uczestnikom wskazówki do wykorzystania w praktyce. Nie tylko realizacja programu szkoleniowego, ale przede wszystkim pytania uczestników, wspólna dyskusja i poszukiwanie rozwiązań czynią szkolenie praktyczne (te podstawowe pytania, od początkujących są najlepsze). Również szkoleniowe analizy przypadków (case study) jakie się wydarzyły w rzeczywistości stanowią o wymiarze praktycznym szkolenia.
Czyli kluczowa jest odpowiedź na pytanie: jak to wykorzystam w praktyce? I do tego SKUTECZNIE.

Kluczowe nr 6
Teraz trzeba pozyskana wiedzę wdrożyć, bo przecież mamy jakiś CEL do zrealizowania (m.in. finansowy). Chociaż jest o tym mowa na szkoleniu, to już nie zależy od pozyskanej wiedzy na szkoleniu o finansach, lecz od motywacji uczestnika.
Czyli kluczowe: WDROŻYĆ finanse.

Życzę silnej motywacji i powodzenia, bo wiedzę po szkoleniu mamy!

Opracował: Dariusz Pelc